Zabezpieczony: 2018-05-26 Przewietrz się na Olimpijskim – Festyn AWF Wrocław